Strona główna

CERTYFIKAT
ISO 9001:2015

iso

RODO


Szanowna Pani/Szanowny Panie,
Informujemy, administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest:
Avere Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 5
94-103 Łódź

AVERE Sp. Z o.o. odpowiada za realizację w stosunku do Pani/Pana obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO.
Ponadto informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności handlowej i marketingowej, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
 • osoby upoważniane przez AVERE Sp. Z o.o. – będą to pracownicy i współpracownicy AVERE Sp. Z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby realizować swoje obowiązki,
 • podmioty przetwarzające dane na zlecenie AVERE Sp. Z o.o.,
 • uprawnione organy państwowe w tym organy nadzorcze w zakresie ich uprawnień,
 • inni odbiorcy danych np. poczta, kurierzy, banki, biura rachunkowe, kancelarie prawne.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 lat od daty zamieszczenia niniejszej informacji.
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych.
 • W razie gdyby uznała Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 • Decyzje dotyczące realizacji celu dla którego przekazał Pan/Pani swoje dane osobowe nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.(tzn. że systemy informatyczne AVERE Sp. Z o.o. nie będą automatycznie analizować moich danych osobowych ani też podejmować żadnych decyzji odnośnie mojej osoby).

W celu realizacji swoich praw zapraszamy do kontaktu:

 • Listownie:
  AVERE Sp. Z o.o.
  ul. Elektronowa 5
  94-103 Łódź
 • E-mailowo, na adres:
  avere@avere.pl
 • Telefonicznie:
  numer telefonu: +48 42 61 31 777

Z poważaniem,
Zespół Avere

2024 © Strona główna | Materiały i drukarki do druku termotransferowego, wszywki, metki i folie barwiące, łączniki plastikowe (ości, żyłki, wąsy, pętle zapinane), metkownice igłowe - aplikatory i pistolety do łączników
Kapitał zakładowy: 1 500 000 PLN